Office Bearers and Executive Board

Office Bearers and Executive Board

OFFICE BEARERS 2020

Dr. Bakul Jayant Parekh
President 2020

Dr Piyush Gupta
President-Elect

Dr. Digant D. Shastri
IMM. Past President

Dr Nigam Prakash Narain
Vice-President (East Zone)

Dr As Vasudev
Vice-President (North Zone)

Dr G V Basavaraj
Secretary General

Dr Tm Ananda Kesavan
Vice-President (South Zone)

Dr Purna A Kurkure
Treasurer

Dr Harish Kumar Pemde
Jt. Secretary – Liaison

Dr Chandrashekhar S Dabhadkar
Vice-President (West Zone)

Dr Devendra Mishra
Editor-In-Chief, Ip

Dr Samir Hasan Dalwai 
Jt. Secretary – Admin

Dr G Sudhakar
Vice-President (Central Zone)

Dr S Thangavelu
Editor-In-Chief, IJPP

EXECUTIVE BOARD MEMBERS 2020

Dr K Venkata Ramana Murty
Andhra Pradesh

Dr Anil Kumar
Bihar

Dr Gita Prasad Kaushal
Delhi

Dr Dhananjay R Shah
Gujarat

Dr Anjani Kumar Agarwal
Haryana

Dr Sudhir Mishra
Jharkhand

Dr Raghunath CN
Karnataka

Dr MK Santosh
Kerala

Dr Jayant G Joshi
Maharashtra

Dr KH Ratankumar
Manipur

Dr Raj Kumar Gupta
Rajasthan

Dr Narmada S
Tamil Nadu

Dr Sanjay Niranjan
Uttar Pradesh

Dr Atanu Bhadra
West Bengal

Dr Ruchira Gupta
Chief Organizing Secretary

Dr PS Pawan Kalyan
Andhra Pradesh

Dr Anil Kumar Jaiswal
Bihar

Dr Devender Gaba
Delhi

Dr Samir R Shah
Gujarat

Dr Harpreet Singh
Punjab

Dr Geeta Patil
Karnataka

Dr Jose Ouseph
Kerala

Dr Arvind K Upadhyay
Madhya Pradesh

Dr Prashant B Jadhav 
Maharashtra

Dr Asutosh Mahapatra
Odisha

Dr K Muthukumar
Tamilnadu

Dr Daruru Ranganath
Telangana

Dr Ajay Srivastava
Uttar Pradesh

Dr Swapan Kumar Ray
West Bengal

Dr Rupam Das
Assam

Dr Arun Bansal
Chandigarh

Dr Alok Bhandari
Delhi

Dr Chetan B Shah
Gujarat

Dr Gurdeep Singh
Punjab

Dr Rajakumar N Marol
Karnataka

Dr Pa Mohammed Kunju
Kerala

Dr VP Goswami
Madhya Pradesh

Dr Mahesh A Mohite
Maharashtra

Dr Bishwajit Mishra
Odisha

Dr P Velusamy
Tamilnadu

Dr S Srikrishna
Telangana

Dr Vivek Saxena
Uttar Pradesh

Dr Pallab Chattopadhyay
West Bengal

Dr Sudip Dutta
Sikkim

Dr Satyen D Gyani
Chattisgarh

Dr Madhav Wagle
Goa

Dr Neelam Mohan
Haryana

Dr Sunil Dutt Sharma
Jammu & Kashmir

Dr Subramanya NK
Karnataka

Dr Abraham K Paul
Kerala

Dr Anil Shriram Raut
Maharashtra

Dr Paramanad G Andankar
Maharashtra

Dr Jai Singh 
Rajasthan

Dr A Somasundaram
Tamil Nadu

Dr Neeli Ramchander
Telangana

Dr Utkarsh Sharma
Uttarakhand

Air Cmde Daljit S Sangwan
Services

Scroll to top vertical_align_top