Office Bearers and Executive Board

Office Bearers and Executive Board

OFFICE BEARERS 2019

Dr. Digant D. Shastri
President , 2019

Dr. Bakul Jayant Parekh
President-Elect

Dr. Santosh T. Soans
IMM. Past President

Dr. Shrinath B Mugali
Vice-President South Zone

Dr Rekha Harish
Vice-President North Zone

Dr. Remesh Kumar
Secretary General

Dr M Surendranath
Vice-President Central Zone

Dr.Sangeeta Yadav
Jt. Secretary-Liaison

Dr. Dheeraj Shah
Editor-in-Chief,IP

Dr Jaydeep Choudhury
Vice-President East Zone

Dr. Sandeep Bapu Kadam
Jt. Secretary-Admin

Dr. NC Gowrishankar 
Editor-in-Chief, IJPP

Dr Satish V Pandya
Vice-President West Zone

Dr. Upendra S Kinjawadekar
Treasurer

EXECUTIVE BOARD MEMBERS 2019

Dr K Rafiq Ahmed
Andhra Pradesh

Dr Shashi Bp Singh
Bihar

Dr. LN Taneja
Delhi

Dr. Rakesh Sharma
Gujarat

Dr Harinder Singh
Punjab

Dr. HB Mallikarjuna
Karnataka

Dr Abraham K Paul
Kerala

Dr Anand S Deshpande
Maharashtra

Dr Rameshwar L Suman
Rajasthan

Dr Sanjiv Singh Rawat
Madhya Pradesh

MAJ K Nagaraju
Tamilnadu

Dr Ruchira Gupta
Uttar Pradesh

Dr Arun Kumar Manglik
West Bengal

MAJ GEN Madhuri R Kanitkar
Services

Dr. YS Guru Prasad
Andhra Pradesh

Dr Arun Kumar Shah
Bihar

Dr Devender Gaba
Delhi

Dr Chetan B Shah
Gujarat

Dr Anil Sud
Punjab

Dr Raghunath Cn
Karnataka

Dr Pa Mohammed Kunju
Kerala

Dr Atul A Kulkarni 
Maharashtra

Dr Sk Debbarma 
Tripura

Dr M Singaravelu
Tamilnadu

Dr Shisher Agrawal
Uttar Pradesh

Dr Erukulla Arjun
Telangana

Dr Ds Rawat
Uttarakhand

Dr Sailendra Kumar Das
Assam

Dr. Chhaya Harnarain Sambharya
Chandigarh

Dr. K C Tamria
Delhi

Dr Am Kossambe
Goa

Dr. Rakesh C Bhardwaj
Haryana

Dr Basawaraj M Patil
Karnataka

Dr Sudhindrashayana R Fattepur
Karnataka

Dr. Shimmy Paulose
Kerala

Dr. Samir Hasan Dalwai
Maharashtra

Dr Gopabandhu Nanda
Odisha

Dr Narmada S
Tamilnadu

Dr Ajay Srivastava
Uttar Pradesh

Dr Ajoy Kumar
Telangana

Dr. Santanu Deb
Meghalaya

Dr Kiran Makhija
Chattisgarh

Dr Dhananjay R Shah
Gujarat

Dr Dinesh Tomar
Haryana

Dr Sanjeev Kumar Digra
Jammu & Kashmir

Dr Uma Shankar Prasad
Jharkhand

Dr Suchit S Tamboli
Maharashtra

Dr. Ganesh L Kulkarni
Maharashtra

Dr Suhas B Dhonde
Madhya Pradesh

Dr R Muthukumar 
Tamilnadu

Dr Bhagwan S Sharma
Rajasthan

Dr Atanu Bhadra
West Bengal

Dr Vp Goswami
Chief Organizing Secretary

Scroll to top vertical_align_top