Office Bearers and Executive Board

Office Bearers and Executive Board

OFFICE BEARERS 2019

Dr. Digant D. Shastri
President , 2019

Dr. Bakul Jayant Parekh
President-Elect

Dr. Santosh T. Soans
IMM. Past President

Dr. Shrinath B Mugali
Vice-President South Zone

Dr Rekha Harish
Vice-President North Zone

Dr. Remesh Kumar
Secretary General

Dr M Surendranath
Vice-President Central Zone

Dr.Sangeeta Yadav
Jt. Secretary-Liaison

Dr. Dheeraj Shah
Editor-in-Chief,IP

Dr Jaydeep Choudhury
Vice-President East Zone

Dr. Sandeep Bapu Kadam
Jt. Secretary-Admin

Dr. NC Gowrishankar 
Editor-in-Chief, IJPP

Dr Satish V Pandya
Vice-President West Zone

Dr. Upendra S Kinjawadekar
Treasurer

EXECUTIVE BOARD MEMBERS 2019

Dr K Rafiq Ahmed
Andhra Pradesh

Dr Shashi Bp Singh
Bihar

Dr. LN Taneja
Delhi

Dr. Rakesh Sharma
Gujarat

Dr Harinder Singh
Punjab

Dr. HB Mallikarjuna
Karnataka

Dr Abraham K Paul
Kerala

Dr Anand S Deshpande
Maharashtra

Dr Rameshwar L Suman
Rajasthan

Dr Sanjiv Singh Rawat
Madhya Pradesh

MAJ K Nagaraju
Tamilnadu

Dr Ruchira Gupta
Uttar Pradesh

Dr Arun Kumar Manglik
West Bengal

Dr. YS Guru Prasad
Andhra Pradesh

Dr Arun Kumar Shah
Bihar

Dr Devender Gaba
Delhi

Dr Chetan B Shah
Gujarat

Dr Anil Sud
Punjab

Dr Raghunath Cn
Karnataka

Dr Pa Mohammed Kunju
Kerala

Dr Atul A Kulkarni 
Maharashtra

Dr Sk Debbarma 
Tripura

Dr M Singaravelu
Tamilnadu

Dr Shisher Agrawal
Uttar Pradesh

Dr Erukulla Arjun
Telangana

Dr Ds Rawat
Uttarakhand

Dr Sailendra Kumar Das
Assam

Dr. Chhaya Harnarain Sambharya
Chandigarh

Dr Am Kossambe
Goa

Dr. Rakesh C Bhardwaj
Haryana

Dr Uma Shankar Prasad
Jharkhand

Dr Sudhindrashayana R Fattepur
Karnataka

Dr. Shimmy Paulose
Kerala

Dr. Samir Hasan Dalwai
Maharashtra

Dr Gopabandhu Nanda
Odisha

Dr Narmada S
Tamilnadu

Dr Ajay Srivastava
Uttar Pradesh

Dr Ajoy Kumar
Telangana

MAJ GEN Madhuri R Kanitkar
Services

Dr. Santanu Deb
Meghalaya

Dr Kiran Makhija
Chattisgarh

Dr Dhananjay R Shah
Gujarat

Dr Dinesh Tomar
Haryana

Dr Sanjeev Kumar Digra
Jammu & Kashmir

Dr Basawaraj M Patil
Karnataka

Dr Suchit S Tamboli
Maharashtra

Dr. Ganesh L Kulkarni
Maharashtra

Dr Suhas B Dhonde
Madhya Pradesh

Dr R Muthukumar 
Tamilnadu

Dr Bhagwan S Sharma
Rajasthan

Dr Atanu Bhadra
West Bengal

Dr Vp Goswami
Chief Organizing Secretary

Scroll to top vertical_align_top